On Back to Normandy možete pronaći mjesta pada 82. i 101. zrakoplovne divizije. Back to Normandy zabilježeno 626 lokacija s GPS koordinatama.

Pogledajte ovu kartu: http://www.backtonormandy.org/themes/870-d-day.html.

Uvećajte okolinu Sainte-Mère-Église

 

Jedinice uključene u ovaj noćni pad:

82. zrakoplovna divizija (SAD)

505 padobranska pješačka pukovnija (SAD)

Stožer 505 padobranske pješačke pukovnije (SAD)

507 padobranska pješačka pukovnija (ne-div) (SAD)

508 padobranska pješačka pukovnija (SAD)

 

101. zrakoplovna divizija

3. bojna 506 padobranska pješačka pukovnija (SAD)

326 inžinjerijski bataljun u zraku (SAD)

1. hr 2. bojna 501 padobranska pješačka pukovnija (SAD)

502 padobranska pješačka pukovnija (SAD)

377 padobranski terenski topnički bataljon (SAD)

3 bojna 501 padobranska pješačka pukovnija (SAD)

1. hr 2. bojna 506 padobranska pješačka pukovnija (SAD)

Stožer 506 padobranske pješačke pukovnije (SAD)

Traži u blizini (Nađi me)

Kategorije


Traži Reset

Proizlaziti 0


Kliknite marker da biste stigli

Ovdje možete staviti svoj komentar za društvene mreže