Uzletišta u Europi. Znate li gdje je uzletište u Drugom svjetskom ratu, a ne spominje se dalje Back to Normandy?

Molim kontaktirajte me!

 

 

Traži u blizini (Nađi me)

Kategorije


Traži Reset

Proizlaziti 0


Kliknite marker da biste stigli

Ovdje možete staviti svoj komentar za društvene mreže